Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Sosyal Kurum Nedir

Sosyal kurum birbirleriyle sosyal ilişki ve etkileşim halinde bir arada bulunan insanların, toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğini ve bu davranışların kurallarını belirleyen, kişilere belli şekillerde davranışlarda bulunması için zorlayıcı etkide bulunan, aralarında birlik ve bütünlük olan, uyumlu ve örgütlü bütünlerdir. Aile, eğitim, din, hukuk,ekonomi, yönetim, devlet kurumları.


Sosyal Kurum Resimleri

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 9 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Sosyal Kurum Sunumları

 • 2
  Önizleme: 9 ay önce

  Sosyal kurumlar slaytı (ppx sunum)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLERLE ETKİLEŞİM

  2. Sayfa
  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI(SOSYAL ÖRGÜTLER) İhtiyaçlarımızın tamamını devlet karşılayamaz.Bu nedenle bir takım ihtiyaçların karşılanması için gönüllü insanlardan oluşan bazı kurumlar vardır.

  3. Sayfa
  Toplumla ilgili ihtiyaç ve sorunlara çözüm bulmak için gönüllü ve isteğe bağlı olarak bir araya gelmiş kurumların, kişilerin oluşturduğu birliklere sivil toplum kuruluşları (Sosyal örgüt) denir.

  4. Sayfa
  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ 1. Gönüllülük ve isteğe bağlılık esastır. 2. Yaptıkları iş karşılığında para almazlar. 3. Amaçları toplumun ya da bireylerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmaktır. 4. Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak isteğe bağlıdır.

  5. Sayfa
  5. Gelirleri halkın yaptığı gönüllü bağışlardan oluşur. 6. En temel özellikleri yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem vermeleridir. 7. Sivil toplum kuruluşları sağlık,eğitim,çevre,yardım konularında çalışırlar.

  6. Sayfa
  TÜRK EĞİTİM VAKFI(TEV) Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs vermek,okul,öğrenci yurdu,eğitim ve öğretim alanında araştırmalar yapmak için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

  7. Sayfa
  Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı: Eğitim alanında bilgisayar, internet gibi teknolojinin etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla eğitim parkları kurar, çeşitli etkinlikler düzenler. TEGV

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı) Özellikle köy çocuklarına okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak ve bu faaliyetin her aşamasını, hiçbir politik kaygı taşımadan ve insanların eşit olduğu ilkesinden yola çıkarak uygulamak,Köylere kitap yardımı yapmak, Öğretmenler için programlar düzenlemek

  10. Sayfa
  MEHMETÇİK VAKFI: Askerliğini yaparken şehit düşen askerlerin ailelerine yardım eden bir sivil toplum kuruluşudur.

  11. Sayfa
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ:(ADD) Atatürk ilke ve inkılaplarını her türlü yeniliğe açık ve sürekli kılmak ve bunları tehlikeye düşürecek her türlü olguya karşı yasalar çerçevesinde düşünce faaliyetlerinde bulunmaktır.

  12. Sayfa
  Arama Kurtarma Derneği(AKUT): Dağ, mağara gibi doğa koşullarında oluşan kaza ve kaybolma gibi olaylarda insanlara yardım etme amacıyla kurulmuştur. Ancak deprem, sel gibi doğal afetlerde de arama ve kurtarma çalışmalarına katılmaktadır.

  13. Sayfa
  YEŞİLAY Ülkemizde sigara,alkol, uyuşturucu gibi sağlığa zararlı maddelerle savaşan bir sivil toplum kuruluşudur.

  14. Sayfa
  Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV): Lösemili ve kan hastası olan çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması için çalışır. 

  15. Sayfa
  Türk Kalp Vakfı: Toplumu kalp sağlığı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlar. Muhtaç kişilere ucuz veya ücretsiz kalp muayeneleri yapar. 

  16. Sayfa
  Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı(ÇEVKO) Çevreyi korumak amacıyla kurulan sosyal örgüttür. 

  17. Sayfa
  DHKD (Doğal Hayatı Koruma Derneği) DHKD'nin amacı Türkiye'nin olağanüstü zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasıdır.

  18. Sayfa
  Doğal ve kültürel çevreyi korumak, yaşatmak amacıyla kurulmuştur.

  19. Sayfa
  Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı(TEMA): Ülkemizde doğal varlıkların korunması, erozyonla mücadele ve toprağı koruma amacıyla kurulmuştur. Halkı ağaçlandırma konusunda eğitme, erozyonun zararları ve önleme yolları konularında çalışmalar yapar.

  20. Sayfa
  Türkiye Sokak Çocukları Vakfı: Değişik nedenlerle sokakta yaşayan çocuklara sahip çıkmak amacıyla kurulmuştur. Sokakta yaşayan çocukları bir yuvada barındırma, tedavi etme, eğitme ve iş sahibi yapma gibi amaçları vardır.

  21. Sayfa
  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK): Korunmaya muhtaç çocukların, sakatların ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara daha iyi yaşam koşulları sunmak amacıyla çalışmalar yapar. Yurdun değişik yerlerinde açtığı bakımevleri ve çocuk yuvalarında insanlara yardımcı olmak için çalışır.

  22. Sayfa


  23. Sayfa
  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU (SHÇEK) Muhtaç çocuk, genç, yaşlı, engelli kişi ve ailelere maddi ve manevi yardımda bulunur. Bu kişilerden bazılarını açmış olduğu yurtlarda barındırır.

  24. Sayfa


  25. Sayfa
  TÜRK HAVA KURUMU((THK) Bu kurumun amacı; Türk gençliğini havacılığın çeşitli dallarında yetiştirmek, ulusal havacılığımızı yurt ve dünya çapında desteklemektir.

  26. Sayfa
  İzcilik; Gönüllü uluslar arası bir gençlik kuruluşudur. İzciler, sınıf, dil, din, ırk, renk, eğitim vb. konularda farklılık gözetmeden insanlarla dosttur. 

  27. Sayfa
  YARDIM KURUMLARI KARA GÜN DOSTU:TÜRK KIZILAYI Ülkemizdeki yardım kuruluşlarının en büyüğüdür. Deprem, sel, yangın gibi doğal felaketlere uğrayan insanların yardımına önce Kızılay koşar. Yardıma ihtiyacı olanlara yiyecek, çadır, giyecek, ilaç dağıtır. Halktan kan bağışında bulunmasını ister. .

  28. Sayfa
  Topladığı kanları ihtiyacı olanlara verir. Kızılay, ayrıca yoksul , kimsesiz insanlara da giyecek , yiyecek ve ilaç dağıtır. Kara gün dostu olarak bilinir. Harcamalarının büyük bir kısmını halkın bağışları ile karşılar. Bu nedenle Kızılaya yardımcı olmak görevimizdir.

  29. Sayfa
  KARA GÜN DOSTU:TÜRK KIZILAYI 1868 yılında kurulan dernek, cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti, 1947 yılında da Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kızılay; savaşta ve barışta, yurt içi ve yurt dışında meydana gelen felaketlerde insanlara yiyecek, giyecek, battaniye, çadır yardımında bulunur.

  30. Sayfa
  Deprem, yangın ve selden zarar görenlere yardım eder. Yiyecek giyecek, yakacak verir. Barınmak için çadırlar kurar. Başarılı öğrencilere burs verir, kamplar düzenler. Seyyar hastaneler kurar(Doktor, ilaç ve bakım sağlar.) Savaşta yaralılara bakar. Esir ve mültecilere yardım eder. Hemşire ve ilk yardım elemanı yetiştirilmesine yardımcı olur. Sosyal güvencesi olmayanlara sağlık hizmeti verir. UYARI: Kızılay halkın bağışları, kurban derileri, ter­tip edilen toplantılar ve kendi binalarından aldığı kiralar ile gelirini sağlar. Bir yardım kuruluşu olan Kızılay'a yardım etmek dayanışmanın gereğidir. 

  31. Sayfa
  KIZILAY Şefkatli kucağında Fakirleri korursun ! Sıcak aş ocağındaAçları doyurursun Yangın, deprem olunca,Evlere su dolunca,Engelleri aşarsın, Yardımlara koşarsın.

  32. Sayfa
  Kara günde ışıksın,Yoksullara aşıksın Çok büyüktür hizmetin Kalbindesin milletin. Genç, ihtiyar hepimiz,Seninleyiz Kızılay. Seninledir kalbimiz, Bizi de yanında say.

  33. Sayfa
  Sağlık, eğitim, yardım kuruluşlarının dışında insanların çeşitli amaçlarla oluşturdukları gruplar da vardır. Bu gruplar içinde yer alan bireyler çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirir. Gönüllülük esasına göre oluşturulan grupların gerçekleştirdiği etkinlikler zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesine yardımcı olur. Ayrıca katılanların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkararak gelecekte meslek seçimlerine ilişkin rehberlik yapmaktadır. Bu tür gruplar izcilik, müzik ve spor aktiviteleri, bilimsel çalışmalar, doğal çevreyi korumak gibi birçok alanda oluşturulmaktadır

  34. Sayfa


  35. Sayfa


  36. Sayfa


  37. Sayfa


  38. Sayfa


  39. Sayfa


  40. Sayfa


  41. Sayfa


Sosyal Kurum Videoları

 • 1
  2 ay önce

  Sosyal Kurumlar: Giriş (Sosyoloji / Toplum ve Kültür)

Sosyal Kurum Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sosyal Kurum Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)